Isocinètica

Isocinètica

Des de la seva creació ara fa 10 anys, el nostre centre ha estat equipat amb un dinamòmetre isocinètic, que permet realitzar valoracions musculars i també sessions de rehabilitació utilitzant la «isocinètica».

La isocinètica es una disciplina novedosa encara que ja consolidada a cavall entre diferents camps: la rehabilitació, la medicina esportiva, la traumatologia... la seva aportació ha estat confirmat per nombrosos estudis en els darrers anys.

Valoració muscular:

Per una banda permet una valoració quantitativa i qualitativa objectiva de la funció muscular. Disfuncions osteoarticulars originades o mantingudes per desequilibris musculars, no detectables amb d'altres exàmens o proves diagnostiques poden així ser confirmats, descartats o seguits en la seva evolució.

Rehabilitació isocinètica:

Es tracta d'un treball específic, controlat quantitativament i qualitativament, i en un entorn de total seguretat.

Rol preventiu:

Certs desequilibris musculars predisposen a patir lesions greus de l'aparell locomotor, la isocinètica ens permet tant detectar aquestes situacions de risc com corregir-les.

Versatilitat:

El dinamòmetre isocinètic ens permet avaluar i treballar amb diferents regions anatòmiques. L'articulació en que es te més experiència és el genoll, la utilitat de la isocinètica és evident en la rehabilitació de les lesions lligamentaries però també en les tendinopaties cròniques i inclòs en els genolls artosics en podem treure benefici.

L'espatlla es l'altra gran articulació que es pot beneficiar de les aportacions de la isocinètica, però de fet l'aparell te una gran adaptabilitat i ens permet avaluar i rehabilitar d'altres articulacions (colze, canell , turmell )

Quant no hi han hagut més dubtes sobre les aportacions del treball isocinètic en les articulacions perifèriques els esforços s'han focalitzat a explotar els seus beneficis en la patologia del raquis. A Medisport disposem del mòdul de tronc des de 2004, això ens permet avaluar i tractar les patologies de la columna lumbar amb els avantatges de l'isocinetisme.

Si en un principi la isocinètica era coneguda i utilitzada per un nombre limitat de professionals en aquests moments la seva utilitat no ofereix cap dubte, nombrosos estudis científics contrastats demostren el seu aport i la demanda tant d'avaluacions com de tractament es creixent.

Web Mèdic Acreditat

Centre Mèdic Pas

Centre Mèdic Pas de la Casa

Navega en català

Centre Mèdic Pas de la Casa

Safe Snow Sports

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter