Osteopatia

Osteopatia

L'Osteopatia és una disciplina que ajuda al pacient a retrobar el seu estat d'equilibri en els diferents aspectes de la salut, aprofitant les capacitats d'autoregulació i autocura del cos i utilitzant bàsicament tècniques de teràpia manual i tècniques osteopàtiques.

Es realitza un diagnòstic funcional basat en l'exploració clínica i l'observació, on es busquen les disfuncions que poden haver alterat la correcta interrelació entre els sistemes corporals com son el sistema musculoesquelètic, el sistema nerviós, vascular, visceral però també influir en el sistema hormonal, digestiu i metabòlic. Tots aquests sistemes treballen com un tot i des de la visió osteopàtica s'entén que el cos humà és més que la suma de vàries estructures anatòmiques, és un sol sistema que requereix un equilibri que està en constant evolució i adaptació al nostre entorn.

A partir d'aquest diagnòstic l'osteòpata pot identificar les cadenes o línies funcionals que s'expressen fora de la fisiologia i actuar en els diferents sistemes I teixits del cos utilitzant les mans com a eina de treball per modificar l'expressió disfuncional del cos i permetre que retrobi el seu equilibri. Part del diagnòstic consisteix a descartar o identificar processos patològics incipients, que ens permeten fer més efectiva la detecció precoç i el diagnòstic diferencial entre diferents patologies, amb la finalitat de poder orientar al pacient al professional més adequat.

A Medisport hem integrat aquesta filosofia com a base d'atenció al pacient, reforçant el nostre ambient multidisciplinari.