Medicina Esportiva

Medicina Esportiva

Diagnòstic de lesions esportives i per sobrecàrrega

Diagnòstic de lesions esportives i per sobrecàrrega

La Medicina Esportiva és una especialitat mèdica de caràcter multidisciplinari que tracta la promoció de la salut de la població en general, estimulant un estil de vida físicament actiu.També aborda el diagnòstic, el tractament, la prevenció i la rehabilitació de lesions o malalties succeïdes a causa de la participació en activitats físiques, programes d’exercici físic i esports de tots els nivells, o d’aquelles secundàries a l’absència d’aquesta activitat física.

Quan ens referim al diagnostic i tractament de lesions de l’aparell musculoesquelètic, és important diferenciar les lesions agudes de les cròniques. Les lesions agudes són aquelles que tenen un antecedent traumàtic quan es duu a terme una activitat física (caiguda, relliscada, cop, etc.). Les lesions cròniques solen aparéixer quan s’utilitza una tècnica incorrecta, o bé quan la intensitat o freqüència de l’entrenament son inadequades, el que conduirà a sobrecàrregues musculars i microtraumatismes en diferents estructures, com son els músculs, els tendons i fins i tot les articulacions.

Les contractures musculars mereixen una atenció especial, ja que es produeixen en el 90% de la població i no son més que una contracció mantinguda i involuntària d'alguns músculs que han perdut l'elasticitat i això fa que no treballin correctament, és per això que per nosaltres és tan important educar als pacients per fer autotractament i revertir el procés.

 

Avaluació de la condició física i assessorament esportiu en funció de les Capacitats Físiques

Avaluació de la condició física i assessorament esportiu en funció de les Capacitats Físiques

La Medicina Esportiva, té cura de la selecció i el control mèdic amb exàmens d’aptitud previs a la pràctica d’exercici físic i esport de competició, amb la finalitat de detectar qualsevol alteració susceptible de provocar problemes amb la pràctica de determinats tipus d’exerci.

Les Capacitats o qualitats físiques són els diferents components de la condició física, que es divideixen en motores, coordinatives (o perceptivomotores) i la flexibilitat. Es tracta de que totes elles estiguin ben equilibrades, pel això es necessari fer un avaluació constant de cadascuna d’elles, el que ens permet poder assessorar al pacient en cada moment, amb la finalitat d’aconseguir la condició física adecuada a cada repte.

Conjuntament amb el pacient es determinen els objectius concrets d’una temporada o període d’entrenament i s’estableixen les pautes per assolir-los.
La nostra feina es basa en establir un entrenament personalitzat, i per això és important que el pacient aprengui a coneixer el seu propi cos de manera progresiva, per tant realitzem una gran tasca educativa.

 

 

Valoració isocinètica amb Cybex

Valoració isocinètica amb Cybex

El nostre Centre disposa d’un dinamòmetre isocinètic que ens permet fer valoracions musculars i rehabilitació de lesions amb atrofia muscular. La valoració qualitativa i quantitativa de la funció muscular, detecta desequilibris que no són fàcils d’avaluar amb altres proves diagnòstiques.

La rehabilitació isocinètica es un treball específic que es realitza amb tota seguretat detectant els desequilibris i corregint-los, el que ens permet fer prevenció pel fet de detectar les lesions de risc. Les regions anatòmiques més tractades amb isocinètica a Medisport són el genoll i l'espatlla però gràcies a la seva gran adaptabilitat també ens permet avaluar i rehabilitar altres articulacions com el colze, el canell o el turmell. El 2004 vàrem incorporar el mòdul per tractar patologies del raquis cosa que ens ha permès avançar en el tractament de casos que no responien a altres teràpies.

És una eina imprescindible a l’hora de fer una anàlisis dels diferents factors causals i una avaluació constant de l’estat muscular per conèixer l’origen de la lesió, evitar recaigudes i poder fer prevenció.

 

Promocionar la salut mitjançant l’activitat física i prevenir malalties cròniques

Promocionar la salut mitjançant l’activitat física i prevenir malalties cròniques

La base de la medicina de l’esport, és poder orientar a totes les persones (esportistes i sedentaris) a fer exercici de manera saludable. Els beneficis per la salut depenen del tipus d’activitat que es practica. Alguns dels beneficis són immediats i altres s’obtenen només amb la constància.
L’exercici és un factor clau per tenir una bona qualitat de vida. A part de millorar la circulació cardiopulmonar, tonificar els músculs, ajudar a dormir millor i millorar l’humor, l’exercici físic practicat regularment té un gran impacte en la prevenció de malalties cròniques.

Promocionar la salut mitjançant l’activitat física permet la prescripció de l’exercici físic personalitzat, en funció de cada patologia, (per exemple, un pacient amb hipertensió arterial, sol disminuir la dosi de fàrmac, realitzant 35 minuts d’exercici aeròbic cinc dies a la setmana).

 

Posada en marxa del Programa Recupera Autonomia

Posada en marxa del Programa “Intel.ligència Corporal”

Aquest programa vol fer conèixer les diferents maneres d'autocura, que avui en dia encara no s'apliquen en el sistema sanitari actual, ja sigui per desconeixement o per desconfiança. Es tracta de que el pacient recuperi la part de responsabilitat que li pertoca i al mateix descarregar els col·lapsats sistemes de salut pública. Creiem que es la manera de començar a possibilitar un espai de responsabilitat compartida metge-pacient.

Volem donar eines, per gestionar la pròpia salut de manera global (integral), treballant les quatre dimensions: el cos físic, l'emocional, el mental i l'energètic, convidant al pacient a ser coprotagonista de la seva millora. Utilitzem tècniques innovadores de neuroplasticitat que ja s’utilitzen arreu del món. Es tracta d’aprendre diferents tècniques senzilles, per prendre consciència del cos, com son els exercicis d’escolta, exercicis de respiració, exercicis d’introspecció, exercicis de relaxació etc.

Aprendre a escoltar el cos permet poder ser part activa en la identificació i resolució de petits problemes de salut, per evitar que es cronifiquin.

Aquest programa es complementa amb experiències pràctiques en plena natura.

 

 

 

Medicina Subaquàtica

Medicina Subaquàtica

Obtenció del certificat d’aptitud per a la pràctica del busseig.

Té en compte les particularitats del medi Subaquàtic i les seves repercussions sobre la fisiologia humana, així com les patologies que es poden derivar de la mala praxi dels esports subaquàtics.