Fisioteràpia

Fisioteràpia

Tractament i reeducació funcional de lesions fisicoesportives

La reeducació funcional intenta aconseguir que el pacient pugui tornar a la seva vida quotidiana, social i esportiva en les millors condicions possibles.
En el tractament de les lesions físico-esportives és important disposar d’un equip multidisciplinari, per ajudar al pacient a avançar el més ràpid possible.

Per aquest motiu un treball coordinat entre els diferents professionals (metge, fisioterapeuta, osteòpata i educador físic) és indispensable per poder avaluar i adaptar constantment les tècniques aplicades i millorar així la progressió del pacient.