Medicina Esportiva

Medicina Esportiva

Medicina Subaquàtica

Obtenció del certificat d’aptitud per a la pràctica del busseig.

Té en compte les particularitats del medi Subaquàtic i les seves repercussions sobre la fisiologia humana, així com les patologies que es poden derivar de la mala praxi dels esports subaquàtics.