Medicina Esportiva

Medicina Esportiva

Diagnòstic de lesions esportives i per sobrecàrrega

La Medicina Esportiva és una especialitat mèdica de caràcter multidisciplinari que tracta la promoció de la salut de la població en general, estimulant un estil de vida físicament actiu.També aborda el diagnòstic, el tractament, la prevenció i la rehabilitació de lesions o malalties succeïdes a causa de la participació en activitats físiques, programes d’exercici físic i esports de tots els nivells, o d’aquelles secundàries a l’absència d’aquesta activitat física.

Quan ens referim al diagnostic i tractament de lesions de l’aparell musculoesquelètic, és important diferenciar les lesions agudes de les cròniques. Les lesions agudes són aquelles que tenen un antecedent traumàtic quan es duu a terme una activitat física (caiguda, relliscada, cop, etc.). Les lesions cròniques solen aparéixer quan s’utilitza una tècnica incorrecta, o bé quan la intensitat o freqüència de l’entrenament son inadequades, el que conduirà a sobrecàrregues musculars i microtraumatismes en diferents estructures, com son els músculs, els tendons i fins i tot les articulacions.

Les contractures musculars mereixen una atenció especial, ja que es produeixen en el 90% de la població i no son més que una contracció mantinguda i involuntària d'alguns músculs que han perdut l'elasticitat i això fa que no treballin correctament, és per això que per nosaltres és tan important educar als pacients per fer autotractament i revertir el procés.